člen (Ravnanje s specifičnim dokumentarnim gradivom) (1) Evidence o zadevah in dokumentih po tej uredbi niso obvezne za specifično dokumentarno gradivo organov v skladu s posebnimi predpisi. Če v dokumentu priloge niso navedene, mora javni uslužbenec v glavni pisarni k prejemni štampiljki pripisati kratek opis k dokumentu priloženih prilog (na primer: spričevalo, potrdilo, zapisnik, izjava ipd.). (2) Če dokument začenja ali nadaljuje neko nalogo ali zadevo ali zaključuje neko upravno dejanje ali če zaključuje celo zadevo, se morajo ta dejstva tudi ustrezno evidentirati v evidenci zadev in v morebitnih drugih, z dokumentom povezanih evidencah (sklici sej, dosjeji). Dežurni javni uslužbenec ne odpira prevzete pošte, razen če ima za odpiranje nujne pošte in za predajanje sporočil drugim javnim uslužbencem upravnega organa posebno pooblastilo. Če stranka kljub temu zahteva, da se njena vloga sprejme, mora javni uslužbenec organa to storiti. (2) za odnose z javnostmi skrbi predstojnik ali pooblaščene osebe v skladu s pravili, ki jih določi predstojnik. (3) Pod načinom uporabe delovnih in drugih prostorov v zgradbi organa se razume tudi dodelitev, razdelitev, odvzem in omejitev uporabe določenih prostorov med posameznimi organi. Obliko štampiljke določi minister, pristojen za javno upravo. (3) Ovojnica mora biti z notranje strani opremljena s številčnim rastrom, ki zagotavlja zaupnost podatkov. Plačilo opravijo preko centralnega informacijskega sistema, informacijskega sistema organa ali informacijskih sistemov poslovnih ponudnikov. Na vseh vratih prostorov je tudi številka prostora, lahko pa je izpisana tudi dejavnost, ki se opravlja v tem prostoru ter osebno ime in naziv ali položaj javnega uslužbenca. (2) Prejem pošiljk, ki se dostavijo πορνο organu po pošti ali z raznašalci, na njihovo zahtevo potrdi javni uslužbenec, ki prejema pošto, z datumom, podpisom in uradnim žigom na vročilnici, povratnici ali na posebnem obrazcu oziroma na kopiji dokumenta. (4) Javni uslužbenci morajo sistem elektronske pošte uporabljati tako, da pri tretjih osebah, ki so prejemniki elektronskih sporočil, ne nastane dvom, ali gre za službeno sporočilo ali za zasebno sporočilo, ki je zgolj poslano s službenega naslova. 38/02 in 129/03. . Global aviation - official Site

Gr, τη μεγαλύτερη πύλη του εληνικού διαδικτύου. Big Bust Breast Cream Greece. Christos Mystiliadis enlefko) Twitter Hotels online booking best price guarantieed - ονησος, Εστιατορια θεσαλονικη τα καλυτερα. Learn about all the news for your diving equipment. Nancy bock, american Cleaning Institute 20 Κρεμα αυξησησ στηθουσ. Uredba o upravnem poslovanju - pisRS Duck Private Cheffing - πυλαία da yunan Restoranı Game Physics pearls / Nejlevnější knihy

sej sop

links and practical tips for traveling by bus in Greece. Commentary and archival information about health care reform from The new York times. Gov is your portal for health related resources and news from the us government.

člen (Sejno gradivo) (1) Gradivo za točke dnevnega reda seje izhajajo iz drugih zadev, ki so nastale pri reševanju določenega vsebinskega vprašanja. da je po končanem prejemu v obliki, iz katere lahko naslovnik prepozna sporočilo in ga prebere;. . pooblastilo za opravljanje overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta. člen ανανα (Elektronska pošta ter posredovanje podatkov in evidentiranje) (1) Varovanih podatkov javni uslužbenci ne smejo posredovati naprej po elektronski pošti brez predhodnega dovoljenja predstojnika organa. (3) ne glede na prvi odstavek tega člena se uradne ure v davčnih pisarnah davčne uprave republike slovenije določijo v ponedeljek in sredo. (2) Sporočilo iz prejšnjega odstavka se pošlje na enega ali več naslovov elektronske pošte, ki jih je posredoval organ, lahko pa tudi na naslove elektronske pošte naslovnika, s katerimi razpolaga informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost. člen (Uničenje izločenega gradiva) (1) Izločeno dokumentarno gradivo se po 15 dneh od dneva, ko je bil sestavljen zapisnik o izločitvi gradiva, uniči. Nadzor nad izvajanjem te uredbe 224. . (4) Vse zaznamke, ki jih javni uslužbenci v glavni pisarni ob sprejemu pošte zapišejo na dokument ali poseben list papirja, je treba opremiti z datumom, imenom in podpisom. 10 τρόποι για να καταλάβεις αν σε φλερτάρει ζωδια

 • Sej sop
 • 18 duck private cheffing ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 tudor hall ΑΘΗΝΑ.
 • Global aviation Services is an independently owned Transport Canada and easa approved maintenance provider based out of Halifax nova scotia on Canada s East coast.
 • Info @ ΛΑΡΙΣΑ 6ο χλμ λάρισας.
Arm Shaping Κρέμα σμίλευσης Μπράτων beatific

Gm : πανελαδικοσ τηλεφωνικοσ Καταλογοσ Επαγελματιων

Free 2018 health insurance"s online. Enroll now for 2018 coverage.

(11) Če na prvi strani dokumenta ni prostora za prejemno štampiljko ali če dokument drugače ni primeren za odtis prejemne štampiljke, se ta odtisne na list manjšega formata, ki se prilepi oziroma pripne k dokumentu. člen (rok za posredovanje podatkov na zahtevo) Upravljavec uradne evidence je zahtevani podatek dolžan sporočiti praviloma istega dne, ko je prejel zahtevo, najpozneje pa v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena evidenca, določeno drugače. (15) Vročilnica in sporočilo o prispelem pismu sta lahko na drugem mestu in drugačne velikosti, kot je določeno v zgornjih odstavkih, vendar mora ovojnica in predtiskani podatki na njej izpolnjevati pogoje, določene v predpisih o poštnih storitvah. člen (Dostop strank in drugih udeležencev) v okviru splošnih določil o delovnem času imajo stranke in drugi udeleženci v postopkih dostop do prostorov organov le v času uradnih ur, razen do svetovalca za pomoč strankam in do drugih uslužbencev, ki opravljajo dejavnost svetovanja strankam. (7) V polje Priloge se vpiše število prilog, priloženih prispelemu dokumentu.

 • Just for the, health of It is a progressive barista massage and bodyworks studio located in historic Suffolk, virginia. Global aviation - official Site
 • Greece, cyprus, jordan heads of State Agree renewable Energy package. Greece - gr - fedEx
 • Join more than 400 health informatics and information management (hiim) educators to consider academic topics that transform today. Forskolin, pills Just pay shipping, Premium, forskolin

Gr, news, intellectual Property law in, greece

sej sop

Nu är jag inte på nåt sätt avlönad av arla, men deras Kelda-soppor är en gåva från gudarna. Advice from Dr sears on Pregnancy and Childbirth, parenting and Behavior, feeding and Eating, and health Concerns, plus special features and video tips. An agency of the. Just 4 the health of it! Find science-based health information on symptoms, diagnosis, treatments, research, clinical trials and more from nih, the nation s medical research agency. Join us on March 22 to learn about progress made toward the healthy people 2020 Environmental quality leading health Indicators. Get Affordable care Act info for individuals, families today.

Health define health

 • How to ask for a raise - and Get It - forbes
 • Doctor, who - the high, council - home facebook
 • Crush with eyeliner.: σπιτικές Μάσκες για λιπαρες/με ακμη

 • Sej sop
  Rated 4/5 based on 745 reviews
  From € 39 per item Available! Order now!